Over ons

Ondersteuning

De voedselbank Uithoorn – De Kwakel biedt (tijdelijke) ondersteuning aan huishoudens in financiële nood door het beschikbaar stellen van een wekelijks af te halen pakket dat de eerste levensbehoeften dekt. Ook vinden we het belangrijk om een luisterend oor te zijn tegen sociale uitsluiting.

We doen het niet alleen

Voedselbank Uithoorn – De Kwakel is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en van het Regionaal Overleg Platform Noord-Holland. Daarnaast werken we samen met omliggende voedselbanken zoals Voedselbank Aalsmeer, Voedselbank Haarlemmermeer en Voedselbank De Ronde Venen. 

Intake, uitgifte en voedselwerving

Om onze hoofdtaak goed uit te kunnen voeren, hebben we drie teams. De vrijwilligers van de het team Intake houden zich bezig met de inschrijving van nieuwe huishoudens en checken of zij in aanmerking komen voor ondersteuning. Het team Uitgifte stelt wekelijks pakketten samen en zorgt voor de distributie ervan. Tenslotte is het team Voedselwerving druk met het verzamelen van levensmiddelen die in de pakketten worden opgenomen.

Bestuur

Het bestuur onderhoudt contacten met het netwerk, draagt zorg voor de administratie en financiën en is verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. De bestuursleden zijn:

  • Rob Jeursen, voorzitter
  • Margreet Hak, secretaris
  • John Bouwmeester, penningmeester

Niemand van de bestuurders en vrijwilligers ontvangt een beloning voor de werkzaamheden.

In het handelsregister

Stichting Voedselbank Uithoorn – De Kwakel 

KvK-nummer:      58351434

RSIN nummer:    853000025

Contactgegevens

Uitgifte en beheer voedselpakketten:  06-11481960 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag: 13:00 – 20:00 uur (of antwoordapparaat)

Ontvangst en beheer van goederen:  06-45106250  
bereikbaar van maandag t/m vrijdag: 14:00 – 17:00 uur

Intake van cliënten:  06-25376984
bereikbaar van maandag t/m vrijdag: 10.00 – 19.00 uur

Bestuur:  secretaris@voedselbankuithoorn.nl   0654755500

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring te geven op onze website.